BASES dels Premis BEST 2023

La Federació Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya convoca els premis al reconeixement de personalitats, entitats i empreses per la seva tasca realitzada en favor del món del bestiari festiu i popular. Així mateix, també cerca el reconeixement de les millors iniciatives dutes a terme per les entitats federades.

1. Reconeixements a la societat

Per aquest àmbit, s’estableixen quatre categories de reconeixement:

  • A un personatge públic
  • A l’associacionisme cultural
  • A una iniciativa o mitjà de comunicació
  • A una iniciativa empresarial

Els membres del Jurat dels Premis BEST tenen com a missió proposar candidatures a les diferents categories de reconeixements a la societat a fi de deliberar i escollir per consens a un únic finalista per a cada categoria. Si el jurat ho considera oportú, podran definir noves categories, o declarar-ne alguna deserta. La Junta de Govern de l’Agrupació podrà proposar al Jurat diferents candidats.

2. Reconeixements a les millors iniciatives dutes a terme per les entitats federades durant l’any 2023

La voluntat d’aquest premi és donar un reconeixement a les entitats que han dut a terme projectes i/o activitats durant l’any 2023, i que hagin tingut un especial interès.

De totes les propostes rebudes, el Jurat escollirà 6 propostes finalistes, que seran anunciades un cop finalitzades les deliberacions. D’entre els finalistes, el Jurat n’escollirà un 1r, un 2n i un 3r premi, que es donaran a conèixer a la gala.

El Jurat valorarà de tots els projectes presentats la seva singularitat, qualitat i solidesa, la seva trajectòria en cas de celebracions anuals, la incidència vers la societat, la capacitat per aportar idees originals i innovadores, la incorporació d’iniciatives solidàries, així com l’aportació d’elements que fomentin la conservació, pervivència i/o recuperació de tradicions. No es podran presentar projectes que hagin estat premiats en les darreres edicions.

Les entitats federades poden presentar candidatures per optar al reconeixement fins el dia 24/11/2023 al web www.festivitasbestiarum.cat, en un formulari habilitat a tal efecte.

Jurat dels Premis BEST

El Jurat estarà format per tres membres de l’Agrupació, una persona representant de cada una de les administracions públiques col·laboradores, una persona representant dels patrocinadors i dues persones vinculades a l’àmbit de cultura popular i tradicional.

El Jurat té com a missió la selecció dels guardonats en els reconeixements a la societat i a les millors iniciatives dutes a terme per les entitats federades durant l’any.

El procés de deliberació tindrà consideració de caràcter confidencial i no en podran transcendir els diferents candidats proposats als reconeixements a la societat.

Premis

El lliurament de premis tindrà lloc durant la gala Festivitas Bestiarum, que es durà a terme el diumenge 3 de desembre de 2023, a la sala d’actes del Centre Cultural i Cívic Virgínia Amposta de Sant Vicenç dels Horts.

  • Reconeixements a la societat:

Es lliurarà una rèplica del guardó Premi BEST a les propostes guardonades pel Jurat.

  • Reconeixements a les millors iniciatives:

Es lliurarà una rèplica del guardó Premi BEST a les tres millors propostes segons el jurat. Més un diploma als finalistes.

Consideracions generals

L’Organització es reserva el dret de suspendre, ampliar o modificar aquestes bases i fins i tot la seva possible anul·lació, sempre que hi hagi una causa justificada i es compromet a comunicar als participants els canvis amb antelació suficient, si s’escau, sense que això comporti cap tipus de responsabilitat per a l’organització ni indemnització per als participants.

L’Organització es reserva el dret de deixar fora de les candidatures aquells participants que facin un ús abusiu o fraudulent d’aquestes BASES o que no compleixin alguna de les condicions aquí establertes.

L’Organització es reserva el dret de la utilització dels continguts i fotografies lliurades pels participants amb l’objectiu de fer difusió de la seva candidatura abans, durant i després de la gala.

La participació en els Premis BEST implica l’acceptació d’aquestes BASES.

Protecció de dades

Conforme al que es disposa a la normativa vigent en matèria de protecció de dades (Reglament UE 2016/679 General de Protecció de Dades), així com en la legislació espanyola aplicable en dita matèria, la Federació Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya informa als participants que aquesta serà responsable del tractament de les seves dades de caràcter personal obtingudes en el marc dels Premis BEST, tractant-les amb la finalitat de gestionar la relació derivada del mateix.

La Federació conservarà les dades de caràcter personals els participants per tot el termini durant el qual pogués ser exigible algun tipus de responsabilitat derivada del Premi.

Els participants podran exercir, en qualsevol moment, els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant un escrit adreçat a la Federació Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, Plaça de Jaume I, 12 local, 08720 Vilafranca del Penedès, adjuntant fotocòpia del seu DNI o document d’identificació anàleg.

De la mateixa manera, els participants podran acudir, en qualsevol moment, a l’Agència Espanyola de Protecció de dades de Caràcter Personal, especialment quan consideri que la Federació no ha donat deguda resposta als seus drets.